Samen met het Joods Museum heeft de Amsterdam Time Machine het initiatief genomen om datasets uit verschilelnde archieven en collecties over Joods Amsterdam met elkaar te verbinden. Samen met Menno den Engelse van Islands of Meaning zijn we gestart met het in kaart brengen van twee straten: de Jodenbreestraat en de Nieuwe Amstelstraat. Het Joods Museum heeft uitgezochtContinue Reading

Water en watermanagement zijn altijd al belangrijke thema's geweest voor Amsterdam. Door de eeuwen heen is een complex systeem van sluizen en dijken aangelegd om de waterniveaus in de stad te reguleren. Het belang van het Amsterdamse watersysteem, met name in een tijdContinue Reading